Sägnen om Skir och Bjär

Enligt en gammal sägen bodde det två jättar i bygden. Den ene hette Skir och bodde vid Skiren, den andre hette Bjär och bodde vid Bjän.

Skir var fiskare och Bjär var jägare. De levde i osämja och de hade svurit att deras tvist skulle sluta först med den enes död.

De drabbade samman i ett våldsamt slagsmål vid Bjärbäcken, där båda blev dödligt sårade.

Bjär skulle släpa sig hem men dog där landsvägen går över bäcken.

Skir släpade sig ner till Roxen och tvådde sina sår, varefter han försvann.

Men sägnen påstår att det är Skir som ibland kan synas med ett brinnande bloss ute på sjön som "Stjernorpefiskare".